Berend SeinenBerend Seinen ✝ - wereldberoemd docent in Noord / world-famous teacher in the North
beeldhouwer/sculptor: Saskia de Rooy
sponsor: vereniging Hemony 45