Breogán Antoonio Schwarz KeuningBreogán Schwarz Keuning - een mondiale baby / a global baby
beeldhouwer/sculptor: Saskia de Rooy
sponsor: Nog niemand. U? / Nobody yet. You?