Introductie


Het Porem van Mokum
(Amsterdams dialect voor: Het Gezicht van Amsterdam)

Wat is het?
Het Porem van Mokum is een project van Amsterdammers voor Amsterdammers.
16 professionele beeldhouwers uit de regio maken op voordracht van Amsterdammers 365 portretten in klei van stadgenoten. Amsterdammers uit alle lagen van de bevolking, uit alle wijken en alle verschillende bevolkingsgroepen. Samen vormen ze een afspiegeling van de rijkdom en kracht van de diversiteit die Amsterdam tot Amsterdam maakt.
Van deze portretten komen foto’s vergezeld van een kort levensverhaal op deze website
en – zo mogelijk – in boekvorm.
Amsterdammers, Amsterdamse instellingen, verenigingen en bedrijven kunnen op
verschillende manieren aan het project meewerken.

Waarom?
Het Porem van Mokum wil een ode zijn aan alle mensen die Amsterdam maken tot wat het is: een dynamische, levende en bewegende stad waarin we iedere dag van het jaar met elkaar leven. Het beeld geeft een gezicht en stem aan de culturele rijkdom van Amsterdam. We plaatsen mensen zo gemakkelijk in hokjes maar hebben nu de mogelijkheid om even verder te kijken.
Het initiatief is van Saskia de Rooy, beeldhouwer in Amsterdam. Zij heeft 15 andere beeldhouwers enthousiast gemaakt voor haar idee. Samen met een aantal vrijwilligers wordt het Porem van Amsterdam uitgevoerd. Voor en door Amsterdammers.
Op dit moment lijken we in Nederland vooral te kijken naar wie er niet bij zouden horen. Kunst wordt als een hobby afgedaan. Het Porem van Mokum stelt hier een opbouwende en verbindende manier van kijken tegenover. Een project waarbij kunst wordt gewaardeerd om wat het is en bijdraagt aan een samenleving. Het is een positieve, warme actie in een tijd dat er een gure, kille wind waait.

Wanneer?
Het project is van start gegaan op 26 september 2011 (klik hier voor filmpje).
In 2012 hebben we heel veel portretten gemaakt, en de portretten laten zien op verschillende plaatsen in Amsterdam. Bovendien hebben we verschillende vrijwilligers gevonden die samen zorgen dat het Porem kan ontstaan. We zijn gestart met het verzamelen van de verhalen van de geportretteerden.
Inmiddels is het 2013, we zijn druk bezig om de grote tentoonstelling te organiseren met de eerste 100+ portretten in het stadhuis.  De eerste Poremlessen zijn op de Weidevogel in Amsterdam Noord gegeven, tot groot enthousiasme van de kinderen.

Portretten
Het drie-dimensionale portret was altijd voorbehouden aan mensen die gelauwerd werden, meestal uit de maatschappelijke elite. Keizers, koningen en burgemeesters. In het Porem van Mokum worden ook mensen geportretteerd die niet perse hoog op de maatschappelijke ladder staan maar wel een inspirerende plaats innemen in onze samenleving. De portretgalerij wordt een afspiegeling van de hele bevolking van Amsterdam. We zijn allemaal nodig en belangrijk en kunnen allemaal een inspiratie zijn voor anderen.
Iedereen (een persoon, een groep vrienden, een vereniging, een bedrijf, etc.) kan iemand voordragen om geportretteerd te worden voor het Porem van Mokum (zie onder voordrachten) Op basis van statistische gegevens van de gemeente Amsterdam wordt geselecteerd zodat er een goede afspiegeling van de bevolking komt.
Iedereen kan ook een portret sponsoren (zie onder meehelpen? portretsponsor). Zo wordt het echt een project voor en door Amsterdammers.

Tentoonstellingen
Iedere maand is een serie van 9 portretten te zien in een van de Openbare Bibliotheken in Amsterdam. Bij nieuws is te lezen waar ze hangen.
In november is een grote tentoonstelling van de eerste 101 portretten te zien in het stadhuis van Amsterdam. U bent van harte welkom om hier als sponsor aan bij te dragen.
Tenslotte zullen de portetten in een aantal groepen op een (semi) openbare plaats in Amsterdam hun definitieve plaats vinden.

Website en Boek
Op deze website komen de achtergronden van de geportretteerden. We kunnen er lezen wat iemand voor deze stad betekent en hoe de geschiedenis van de rest van Nederland en de wereld verbonden is met de mensen die hier wonen en dus met de stad. Het biedt ook een staalkaart van hedendaagse portretkunst van beeldhouwers (Zie onder 365 portrettten)
Bij voldoende belangstelling komt er ook een boek. U kunt zich nu al als belangstellende inschrijven. (Zie meer onder boek)

Financiering
Uitgangspunt is dat de beeldhouwers betaald krijgen voor hun werk. Kunst is geen hobby.
De beeldhouwers laten zien dat het ook 'hun project' is door voor een minimaal bedrag de portretten te maken. Er wordt er bewust geen aanspraak gemaakt op kunstsubsidies.
Bij het Porem wordt ieder portret betaald door één of meer andere Amsterdammers. Een particulier, bedrijf, (sport)vereniging of school kan op deze manier portretsponsor worden. (voor slechts € 365, zie verder onder ‘meehelpen?’). Zo worden honderden Amsterdammers door het project nauw met elkaar verbonden. De ene Amsterdammer geeft de ander een gezicht.

Onderwijs project
We zijn begonnen met het scholenproject.
Dit bestaat uit een reeks lessen die bestaan uit kunstbeschouwing, kunstgeschiedenis, verhalen vertellen en interviewen en natuurlijk portretteren, waarbij diverse vormtechnische aspecten aan bod komen. Het resulteert in een verzameling portretten en een boekje van de verhalen en portretten samen. De kinderen leren te kijken, luisteren, vertellen en nieuwsgierig zijn naar elkaar en de geportretteerde volwassenen in hun omgeving. Het project is aangemeld bij Mocca;  cultuuraanbod.mocca-amsterdam.nl/aanbieders/1168-porem-van-mokum
Als u hierover meer wilt weten of een offerte wilt aanvragen kunt u contact opnemen met Saskia de Rooy.

Contact
U kunt contact opnemen via info@poremvanmokum.nl.

Het Porem van Mokum is een project van stichting R2 in Amsterdam. KvK nr. 34192864.