Sponsors

Heel fijn dat u geïnteresseerd bent om ons te sponsoren! 

We onderscheiden: 1.Portretsponsors, 2. Bedrijfsponsors  en. 3 .Sponsors in natura en overige sponsors. 
Hieronder noemen we eerst de sponsors tot nu toe, daarna volgen korte teksten hoe ook u mee kunt doen!

1. Portretsponsors tot nu toe:  

67.
66. Mevrouw Smeets
65. Mevrouw Smeets
64. Mevrouw Smeets
63. SDM Meddens
62. Familie Schoevaart.
61. Tineke Spijker
60. Anoniem
59. Riet Hartsuijker
58. Gerhard Bush
57. Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand
56. P.H. Bloemer
55. P. Grannetia
54. Huisartspraktijk Douwe de Vries; een stel collega's en patienten
53. Koos Baaij
52. Eric Klein Hesseling
51. Slotervaart Ziekenhuis
50. M. van Asperen
49. Stichting Cultmix, Saskia Laroo
48. Elke Wezenaar
47. Portefeuillehouder Coby van Berkum, Stadsdeel Noord
46. Portefeuillehouder Coby van Berkum, Stadsdeel Noord
45. Portefeuillehouder Coby van Berkum, Stadsdeel Noord
44. Geert Jan Stolk, Zon op Nederland
43. Albert Jan Visser en Peter Taks  
42. Albert Jan Visser
41. Stichting Handreiking
40. Frens Schuring 
39. Michaël van Heusden
38. Rochedale
37. buro jeugdzorg
36. dhr. Kaplanian
35. Marije van der Hoeven en vrienden
34. Mirjam Bonting | MB Uitgeven & Profileren
33. Hans Verhaasdonk   
32.  A.P Lugt  
31.  Vrienden en vriendinnen van Lisette en Frenk (ter gelegenheid van hun verjaardagen) :  Angela en Jos, Caroline en Martin, Jeanine, Jeanne en Aik, Hannes en Joep, Lena en Michiel, Marie Jose en Henze, Marlies en Olaf, Peter.   
30. Marc de Rooy    
29. Multi Art Centre   
28. C.van den Bergh-Raat
27. Het bestuur van de Sijavo: Cecile, Corine, Corrine, Eliza, Heleen, Helma, Jeanine, José, Joyce, Lida, Minneke, Nicoline, Petra B.,Petra H., Renske, Susanne, Wilma, Vera, Yvonne, Yvette   
26. P. H. Bloemer   
25. Babette Hellemans  
24. Roland Kupers  
23. Viktor van Dalen  
22. Thea Seinen
21. Stichting Beheer NDSM Werf Oost
20. vereniging hemony 45
19. Marie Louise, Kitty, Hans, Jan Theo, Riemke, Martje, Rieks, Jan, Joop, Nora, Pia, Oda, Toke, Frans, Anton, Vera, Mara, Piet, Barber, Hans, Jos, Paul, Margaretha, Jaap, Janneke, Dianda, Pieter, Alda, Joris, Marloes, Sylvia, Paul. Netty, Cathy,  Peter en Jörgen  (ter gelegenheid van de verjaardagen van Jeanne en Aik )   
18.  Familie van Dillen
17. Paul van der Plas en Margareta von Salisch
16. Rob Rappange
15. S.D.M. Meddens
14. Fenny van Wees
13. Aik Meeuse   
12. Ruud Gosse  
11. Ruud Gosse   
10. Buurtcentrum de Havelaar  
9.  S.D.M. Meddens  
8.  Andrée van Es  
7.  M. van Asperen   
6.  Marco Hofman 
5.  Henk Volkers  
4.  Ajax Foundation  
3.  EGA HRM Consult  
2.  George Walhof  
1.  Ruth Kenter van Mama Maria Swimwear

2. Bedrijfsponsors tot nu toe:
2.  Hier kan uw bedrijfsnaam staan!
1.  Immo Consult, www.immoconsult.nl

3. Sponsors in natura en overige sponsors:
 • Hier kan uw naam staan!
 • Sandra Witte; foto's opening
 • Saskia Pfaeltzer, gift voor de expositie
 • Perez
 • fotolab Kiekie: fotoafdrukken voor sponsors en geportretteerden
 • Keramikos: kleibenodigdheden
 • Jay van Schaik: vormgeving
 • Drukkerij Raddraaier: drukwerk 
 • Saskia Moraru: vertaling; Manon Lijbaart: vertaling  
 • Dik Nicolai: foto's start;  Koos Baaij: foto's van de portretten   
 • Jackie Mulder, vormgeving  
 • Anna Hulzink, gift; Vrienden en vriendinnen van Jeanne en Aik, gift mevrouw de Mooij;gift
 • Yoga Lab Studio, etalage 

1. Portretsponsors 

Iedereen kan portretsponsor worden: Personen, verenigingen, vriendenclubs, (kleine) bedrijven, etcetera.
We kennen drie soorten Portretsponsors:
- de Portretsponsor (€ 365)
- de Portretsponsor Plus  (€ 1.065)
- de Eentiende Portretsponsor (€ 36,50)

1A. De Portretsponsor 
 •  U maakt het mogelijk dat een beeldhouwer één portret maakt. Dat kan zijn van iemand die u zelf voordraagt (en wordt geaccepteerd door de organisatie) of -ook mooi! - van iemand die door een ander is voorgedragen en nog geen sponsor heeft.
 • Dit kost € 365.-. (€ 300 voor de beeldhouwer (en dat is echt een onkostenvergoeding, normaal kost het minimaal €700 !), en € 65 voor de organisatie)*. 
 •  U krijgt een unieke, door de betreffende beeldhouwer gesigneerde, fotoprint van het portret met daarop de naam van de geportretteerde en het logo van het Porem. Van deze print bestaat nog één exemplaar, dat is voor de geportretteerde. Deze prints maken deel uit van het Porem van Mokum. 
 • Op de website wordt u (desgewenst) ook vermeld.
 • Op de site mag desgewenst een logo van uw bedrijf. In het boek wordt de naam van uw  bedrijf desgewenst vermeld.
 • U krijgt een uitnodiging voor de opening!  
 • Als het boek verschijnt kunt u dit tegen kostprijs kopen.
 • U wordt (desgewenst) genoemd in het boek.  
 •  U maakt het mogelijk dat het maatschappelijk en artistiek relevante project Porem van Mokum wordt gerealiseerd!

1B.  De Portretsponsor Plus
Speciaal voor mensen die ook een eigen portret in keramiek willen hebben.
De Portretsponsor Plus telt voor twee!  U mag zelf iemand voordragen van wie u een portret in keramiek in eigen bezit wilt krijgen. Dat kunt u ook zelf zijn, of  uw geliefde of…
 U mag ook zelf uw favoriete beeldhouwer uitzoeken uit de kunstenaars die aan deze aanbieding meedoen. U ontvangt dit beeld in eigendom. Dit portret wordt dus niet opgenomen in de portrettengalerij van het Porem van Mokum. Maar toch bent u wel portretsponsor, want naast dit portret wordt er ook een portret gerealiseerd uit de voordrachten  voor het Porem van Mokum. U kunt zelf uit de lijst met voordrachten kiezen. Verder gelden voor dit portret alle gunsten en tegenprestaties zoals hierboven onder 1A. genoemd worden.
Een Portretsponsor Plus betaalt € 1065. Daarvan is € 700 bestemd voor de kunstenaar die het portret maakt dat u in bezit krijgt; € 300 voor de kunstenaar die het tweede portret maakt en € 65 voor de organisatie.
NB. In overleg met de kunstenaar kunt u het portret dat u voor u zelf wilt hebben ‘uitbreiden’ met bv. een achterhoofd, een schouderpartij, zodat het beeld kan staan, etc. Dit betekent wel extra kosten die in overleg met de kunstenaar worden afgesproken.

1C. De Eentiende  portretsponsor
Alle beetjes helpen. U kunt ook sponsor worden met een kleiner bedrag.  Maak € 36,50 over naar onderstaand nummer ovv 1/10 portret Porem van Mokum, en stuur alstublieft ook een mail. Deze eentiende sponsors tellen we bij elkaar en worden als groep van tien als 1 portretsponsor vermeld.
U krijgt een uitnodiging voor de opening.

Meedoen als Portretsponsor?
U kunt meedoen door uw sponsorbijdrage te storten op rekeningnummer 1285.46.697. (Rabobank Amsterdam) ten name van Stichting R2 (anbi) onder vermelding van Porem van Mokum.
Stuur in ieder geval ook een mail naar info@poremvanmokum.nl zodat we u op de hoogte kunnen houden en de tegenprestaties kunnen leveren.

NB: Omdat de organisatie een culturele ANBI-instelling is, ontvangt u tot 125% belastingaftrek!!Als u vragen heeft, of eerst wilt overleggen,  kunt u altijd eerst contact opnemen met  Saskia de Rooy, tel 06 42 35 01 94 of stuur een mail naar info@poremvanmokum.nl

2. Bedrijfsponsors
We zoeken bedrijven die het Porem van Mokum substantiëel willen ondersteunen. Tegenprestatie is, vanzelfsprekend, in overleg. Neem contact op met info@poremvanmokum.nl of bel met Saskia de Rooy, 0642350194.

3. Sponsors in natura en overige sponsors
Daarnaast zijn er ook veel personen, instanties en bedrijven die het project Porem van Mokum mogelijk maken door zonder (reële) kosten diensten of goederen te leveren. Of dat nu het leveren van klei is, het maken van het logo of het beschikbaar stellen van tijd om mee te denken. En eigenlijk zijn alle beeldhouwers ook sponsors, want de vergoeding van € 300 die ze krijgen, staat in geen verhouding tot wat zij bijdragen.
Wij zijn alle sponsors in natura natuurlijk zeer dankbaar.  Ook zij worden genoemd op de site, bij de tentoonstelling en in het boek.
Als u een kleiner bedrag wilt doneren zijn we daar vanzelfsprekend ook erg blij mee. Als u een groot bedrag wilt doneren is dat natuurlijk ook mogelijk! Als u wilt wordt u vermeld op de site en in het boek.   Rekeningnummer 1285.46.697. (Rabobank Amsterdam) ten name van Stichting R2 (anbi) onder vermelding van Porem van Mokum.

 Tot nu toe hebben we steun in natura ontvangen van de volgende sponsoren:
gossepuzzels