Meehelpen?

-->

U wilt het Porem van Mokum steunen, hoe kunt u dat doen?

1. Portret Sponsor  
U maakt geld over waarmee het mogelijk wordt gemaakt  om iemand die is voorgedragen wordt afgebeeld en onderdeel wordt van het Porem van Mokum. Daarmee maakt u het mogelijk dat het Porem van Mokum wordt gerealiseerd en krijgt u verschillende tegenprestaties. 

We onderscheiden:

1A. Portretsponsors ( € 365) U maakt het mogelijk dat een portret wordt gemaakt voor het Porem van Mokum.
1B. Portretsponsors Plus (€1.065) U ontvangt een portret van iemand naar uw keuze EN maakt het mogelijk dat een portret wordt gemaakt voor het Porem van Mokum.
!C. Eentiende Sponsoren (€ 36,50) U maakt het – met negen anderen mogelijk – dat er een portret wordt gemaakt voor het Porem van Mokum.

Ga naar Sponsor worden voor uitgebreide informatie.

Maak uw sponsorbedrag over op rekeningnummer 1285.46.697. (Rabobank Amsterdam) ten name van Stichting R2 (anbi) onder vermelding van Porem van Mokum. En stuurt u ook een mail, zodat we uw tegenprestaties kunnen leveren en u op de hoogte houden van de voortgang.


 

2. Iemand voordragen
U kunt iemand voordragen om geportretteerd te worden. Dat kunt u alleen doen, met uw familie, uw vrienden, uw vereniging of uw bedrijf. Er zijn genoeg redenen te bedenken om iemand die dat verdient op deze bijzondere wijze te eren. Dit kost u niets.  Als u wel een idee heeft hoe u de voordracht kunt (laten) sponsoren, moet u dat zeker vermelden!
NB Het is niet de bedoeling dat mensen zichzelf voordragen.  Ook kunnen alleen mensen worden voorgedragen die nog in leven zijn.


Ga naar Voordrachten
 
3. Bedrijfsponsor
4. Sponsor in natura 
U levert goederen of diensten zonder geld te vragen of tegen een gereduceerd tarief. Zo levert de firma Keramikos de klei en de firma Fotolabkiekie de bijzondere fotoprints.   We zoeken bijvoorbeeld nog een firma of personen die ons kan helpen met marketing en sponsorwerving en vrijwilligers die mensen en portretten willen rijden. 
  • U wordt genoemd in het boek en op de site. Op de site kunnen, als u dat wilt, naam en logo van uw bedrijf vermeld worden met een link naar uw eigen site.  
  • U krijgt een uitnodiging voor de opening!
5. Gift   
U vindt het een sympathiek project en wilt gewoon wat geld geven. Daar zijn we ook heel blij mee. Kosten van de Kamer van Koophandel, de notaris, porto, internet, grafische vormgeving openingskosten, internetkosten etc. lopen snel op en moeten ook betaald worden.
U kunt geld overmaken op rekeningnummer 1285.46.697. (Rabobank Amsterdam) ten name van Stichting R2 (anbi) onder vermelding van Porem van Mokum.
U krijgt een uitnodiging voor de opening!

6. Vrijwilliger 
U wilt met tijd en kennis en netwerken helpen met het ontstaan van het Porem van Mokum. U wilt nadenken over plaatsen om deelexposities te presenteren en dit verder te regelen. U wilt aan iedereen vertellen over het project en op zoek gaan naar mensen die er niet in mogen ontbreken. U wilt verhalen ophalen bij de geportretteerden. U wordt als partner vermeld in het boek en op de site en krijgt natuurlijk ook een uitnodiging voor de opening.
Het Porem van Mokum is formeel een activiteit van Stichting R2. Deze staat ingeschreven bij de Vrijwilligerscentrale Amsterdam
7. Stage
Je zoekt een plaats om stage te lopen. Je komt bij ons in de organisatie (bv. WINO voor de HVA) en helpt ons met het realiseren van het Porem van Mokum. Je regelt afspraken en contracten met beeldhouwers en geportretteerden. Je schrijft mogelijke portretsponsors aan, zoekt heel gericht naar mensen die geportretteerd kunnen worden en onderhoudt contact met de beeldhouwers en de te portretteren personen. Je  gaat met collega's op zoek naar initiatieven in de stad en zoekt mensen die voordrachten kunnen doen. Je gaat op zoek naar mensen die niet in het Porem van Mokum mogen ontbreken. Dit is een onderzoeksopdracht voor de HVA. Je haalt ook verhalen op in samenwerking met Paul Knevel van de UVA.    
 
8. Boek  U wilt dat boek kopen. Door zich in te schrijven, maakt u het mogelijk dat het gemaakt en gedrukt wordt en dat het Porem van Mokum te zien is ook als de tentoonstelling voorbij is. U kunt zich, nu alvast, inschrijven als belangstellende. U betaalt pas als het zeker is dat het boek verschijnt. We rekenen op een kostprijs van ongeveer € 36,50. Hoe meer inschrijvingen, hoe zekerder het is dat het boek verschijnt. 
9. Ander idee 
U heeft nog een ander idee om het Porem van Mokum te realiseren waar wij niet aan gedacht hebben. Hartstikke goed, we horen graag van u!
Contact
U kunt contact opnemen via info@poremvanmokum.nl. Als u portret sponsor wilt worden kunt u contact met ons opnemen of meteen een mail sturen met daarin uw naam, adres, eventueel bedrijfsnaam, mailadres, contactpersoon als dat nodig is en tot slot uw telefoonnummer Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
-->