Voordragen?

Iemand voordragen om geportretteerd te worden
Ken je iemand die zeker thuishoort in het Porem van Mokum? Iemand die het verdient om deel uit te maken van het Gezicht van Amsterdam?


Het Porem van Mokum wordt samengesteld uit 365 portretten van Amsterdammers.
Iedereen die in Amsterdam woont, werkt,  regelmatig op bezoek is voor werk of vakantie, komt in aanmerking. En zeker de mensen die anderen inspireren met wie ze zijn of wat ze doen en betekenen voor de stad en andere Amsterdammers  
Iedereen kan iemand anders voordragen om geportretteerd te worden. Dat kan door een individu, een groep vrienden, een vereniging een bedrijf. Je kent vast wel iemand die het waard is om ‘vereeuwigd’ te worden in het Porem van Mokum. Een mooi cadeau bij een jubileum, afscheid, of ‘zomaar’ om iemand in het zonnetje te zetten! 

Mail ons met je suggestie. Alle suggesties worden bekeken en geselecteerd. Criterium daarbij is dat de voordrachten zijn van levende personen en dat ze samen een goede afspiegeling vormen van de diversiteit van de stad, (man/vrouw, leeftijd, afkomst, milieu, wijk waar de persoon woont/werkt, etc). Dus niet alleen blanke Nederlandse mannen uit het Centrum, maar bijvoorbeeld ook vrouwen met Marokkaanse herkomst uit West,  jongeren met Surinaamse roots uit Zuidoost en die Poolse stukadoor die op en neer naar Amsterdam reist.   
Het Porem van Mokum wil laten zien dat we allemaal een bijdrage leveren aan de stad en dat we allemaal de moeite waard zijn.

NB Het is niet de bedoeling dat je jezelf voordraagt! Als je graag deel wilt uitmaken van het Porem van Mokum, vraag dan anderen je voor te dragen! 
Voordracht sturen
Je kunt een voordracht sturen naar: info@poremvanmokum.nl.
Vermeld daarbij:
1. Gegevens van de persoon die je wilt voordragen: naam, adres, telefoonnummer, man/vrouw, wortels (afkomst), een korte motivatie waarom deze persoon in het Porem van Mokum thuishoort (maximaal 250 woorden).
2. Jouw gegevens (naam, adres, mailadres, telefoonnummer).

Als je een voordracht doet, hóef je niet ook  portretsponsor te worden (voor € 365), maar dat is wel fijn! Jij alleen kan iemand voordragen en/of sponsoren, maar ook een club mensen.

Zodra je voordracht is ontvangen, bekijkt de organisatie of de voordracht past in het Porem. Je krijgt bericht van ontvangst en zo snel mogelijk uitsluitsel of jouw voordracht wordt gehonoreerd! Zodra er geld is voor het betreffende portret kan de beeldhouwer aan het werk.

Afspraken met geportretteerden
 
Als je iemand hebt bedacht die ook is goedgekeurd,  kunt je samen kijken naar de verschillende beeldhouwers.U kunt kijken bij 'de beeldhouwers' op de site en bij '365 portretten' en je voorkeur aangeven. De kunstenaar maakt een afspraak met degene die geportretteerd wordt. Meestal duurt die afspraak een uur of twee. De kunstenaar maakte het ruwe portret in klei en maakt dan vaak ook foto's om het portret later in alle rust te kunnen afwerken. 
De geportretteerde krijgt ook nog een vrijwilliger op bezoek (vaak een aankomend journalist of tekstschrijver) die een paar vragen stelt over het leven van de persoon en de band die hij of zij met Amsterdam heeft. Dat gesprek levert een aantal korte teksten op die interessante achtergrondinformatie over de persoon geeft die gebruikt kunnen worden op de site en de  toekomstige publicatie..
Het korte verhaaltje dat op de site en in het boek van Porem van Mokum verschijnt, wordt vooraf aan de geportretteerden voorgelegd voor goedkeuring.
...

In het boek nemen we naast de tekst per persoon een foto op van het beeld. Degene die is afgebeeld krijgt trouwens -net als de portret sponsor- een mooie fotoafdruk van het beeld. Zo mogelijk nemen we ook nog een portretfoto op.


De geportretteerde geeft de organisatie het recht om het portret te laten zien in het boek en te gebruiken in promotie voor het Porem van Mokum.


De geportretteerde kan ook aangeven  door welke beeldhouwer deze het liefst wel en door welke beeldhouwer hij of zij zeker niet geportretteerd wil worden (Kijk daarvoor naar hun werk onder de beeldhouwers).


Als het boek verschijnt, kunnen de geportretteerden het boek kopen tegen kostprijs, gesigneerd door de beeldhouwer die het portret gemaakt heeft. Dit kan natuurlijk pas zodra het boek er is, naar planning einde 2013.
Contact
Je kunt een mail sturen naar:  info@poremvanmokum.nl.