Contact

Contact opnemen met het Porem van Mokum?

Belangstellenden:
Stuur een mail naar info@poremvanmokum.nl
of bel 06 42 35 01 94 (Saskia de Rooy)

Het Porem van Mokum is een project van stichting R2 in Amsterdam. 
KvK nr. 34192864.
 
Bankrekening nummer: 1285.46.697 (Rabobank Amsterdam) tnv Stichting R2 ovv Porem van Mokum

De Stichting R2, onder wiens auspiciën het project Porem van Mokum wordt uitgevoerd, is door de Belastingdienst erkend als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) (fiscaal nummer 8129 40490). Dit geldt vanaf 28/10/2011.

Dit biedt aanmerkelijk belastingvoordeel voor mensen en bedrijven die giften overmaken voor het Porem van Mokum!

Voor eenmalige giften geldt dat deze aftrekbaar zijn als ze met alle andere giften dat jaar meer dan 1% van het verzamelinkomen vormen (en niet meer dan 10%). Omdat een gift aan het Porem van Mokum een gift is aan een culturele ANBI geldt een multiplier van 125%. De fiscus accepteert dat er een kwart meer wordt afgetrokken dan er daadwerkelijk is geschonken. Een donatie van € 365 geldt voor de belasting dus als een gift van € 456,25.  Deze kan worden afgetrokken van het inkomen. Afhankelijk van het belastingtarief, betekent dit bv bij het belastingtarief van 52%  een teruggave van € 237,25 . Een donatie van € 365, kost de gever in dit voorbeeld dus in werkelijkheid maar € 127,75!  Een goede reden om niet één, maar meerdere portretten te sponsoren! 
Meer informatie op www.anbi.nl
Zaken die u misschien wilt weten over deze Culturele Anbi: 
 • Porem van Mokum wordt gemaakt door de Stichting R2.
 • Fiscaal nummer:  8129 40490
 • Postadres: Dorpsweg Ransdorp 117,  1028 BM Amsterdam
 • Bestuur: Marsha Halberstad, voorzitter, Elke Wezenaar, penningmeester, Paul Abell, secretaris.
 • Doelstelling: Het Porem van Mokum heeft als doel mensen elkaar kennis te laten maken door middel van beeldhouwkunst en verhalen. De mensen die aan het project meewerken en het mogelijk maken maken hiermee kenbaar dat ze het ook samen wíllen doen. Zo bindt het project op verschillende fronten. In de portretten gallerij hangen 3-dimensionale portretten van mensen uit alle bevolkingsgroepen van Amsterdam door en naast elkaar. Het Porem van Mokum is een afspiegeling van de bevolking van Amsterdam. De verhalen die deze geportretteerden door hun levensgeschiedenis vertellen zullen culturele en historische achtergronden laten zien, naast (natuurlijk) de persoonlijke. Ook de portretten zelf laten verschillen zien, net als de verschillende handschriften van de beeldhouwers. De portretten worden gesponsord door mede Amsterdammers. In het Porem komen de volgende aspecten samen; mensen, verhalen, culturen, beeldhouwkunst, maatschappelijk draagvlak, sociale cohesie, onderwijs, geschiedenis, waardering aan elkaar laten zien.
 • Hoofdlijnen beleidsplan: verzamelen voordrachten voor te portretteren mensen, werven sponsors, interviewen geportretteerden, presenteren van de portrettengallerij. 
 • Uitgeoefende activiteiten: Vanaf 2010 zijn we bezig geweest om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het Porem van Mokum om voordrachten voor te p[ortretteren mensen te vinden en sponsors te werven. In 2011 was de officiele start van Het Porem van Mokum. We hebben in 2012 in verschillende OBA's mini tentoonstellingen gemaakt om mensen bij het Porem te betrekken (naast presentaties op andere plaatsen). We hebben interviews gemaakt met geportretteerden en de portretten gemaakt. In 2013 hebben we een grote overzichtstentoonstelling gerealiseerd in het Stadhuis van Amsterdam. Deze zaken zijn ook allemaal te lezen op de nieuwspagina, als u onderaan begint krijgt u de zaken in chronologische volgorde te zien. 
 • Beloningsbeleid: Bestuurders doen hun werk zonder vergoeding, gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.  Directie kan worden vergoed voor gemaakte uren voor maximaal € 30.- per uur mits hier geld voor is. Gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.  
 • Financiële verantwoording (2012, 2013 volgt zsm):                                                                                    Vlottende activa;
  vorderingen             € 2720
  Liquide middelen    € 3092
                                    ---------                                                                                                                             totaal                        € 5812

  Passiva;
  Eigen vermogen            €  262
  Kortlopende schulden  € 5549
                                          ----------
  Totaal                             € 5812