Pamela BrownPamela Brown - stoere kinderverpleegkundige / stalwart pediatric nurse
beeldhouwer/sculptor: Clare van Stolk
sponsor: Nog niemand. U? / Nobody yet. You?