Comité van Aanbeveling voor het Porem van Mokum
24 april 2012
(op alfabet)“Ik vind het heel bijzonder dat kunstenaars zich samen inzetten om een portrettengalerij te maken die de kracht van diversiteit in Amsterdam uitstraalt. Ik moedig iedereen aan om bij te dragen aan dit fantastische project.”
 
Hedy d’Ancona
Voormalig minister van Cultuur
Deze kunst is een lofzang op de pluriformiteit van onze stad. Ik houd van het Porem van Mokum!”
 Fatima Elatik,
Stadsdeelvoorzitter Amsterdam Oost

             

        
”‘Wij Amsterdammers moeten de diversiteit en vrijheid van Amsterdam iedere dag op handen willen dragen (….) het Porem van Mokum, gezicht van Amsterdam, is een machtig idee!

Andrée van Es,
Wethouder diversiteit  gemeente Amsterdam
zie ook haar uitspraken bij de start van het project  Klik hier “Bijzondere mensen maken Amsterdam en ik juich het van harte toe dat die mensen met hun gezicht in het zonnetje worden gezet, want een gezicht zegt meer dan vele woorden”Erik Gerritsen,
Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

Hanneke Groenteman
journalist / televisiepresentatrice

“Amsterdam, onze hoofdstad heeft dankzij vele gezichten zoveel gezicht in binnen en buitenland.
Onze veelzijdigheid en veelkleurigheid wordt creatief keramisch gesymboliseerd door Porem van Mokum.
Dit Amsterdamse Facebook in eigen stijl draag ik een warm
hart toe en beveel het warm onder uw aandacht aan.” 


Ferry I.M. Houterman,
Bedrijfscommissaris/maatschappelijk bestuurder
“Een levendige stad is een stad met cultuur. In dit project wordt cultuur gekoppeld aan de mensen die vorm en kleur geven aan de stad. Daarom steun ik dit belangrijke project.”  
Hans Kamps,
Kroonlid van de SER
“Beschaving is dat wij andere mensen, van waar ook ter wereld, welkom heten en proberen te ontmoeten zoals zij zijn. Het Porem van Mokum is de Amsterdamse vertaling van deze visie in klei.  In dit aansprekende project worden stadgenoten geëerd om wat zij zijn en kunnen wij hen ontmoeten dankzij de scheppingen van de kunstenaars”.
Huub Oosterhuis, dichter/theoloog, initiatiefnemer van De Nieuwe Liefde, centrum voor bezinning, debat en poëzie.