Raymond HuismanWerkwijze voor het Porem van Mokum:
Ik werk naar levend model en naar foto’s die ik tijdens de sessies van geportretteerde zelf maak.
Ik heb twee sessies van 1 à 2 uur nodig om het portret te maken.
Eén keer spreken we af in mijn atelier; de andere keer maak ik een afspraak bij geportretteerde thuis of op het werk.

Salwa, voorbeeld portret

Bezieling van zijn kunstwerk is wat een kunstenaar nastreeft. Misschien niet zo direct als Pygmalion, maar het product moet toch meer zijn dan de som der delen.
Bezieling is meer dan betekenis, maar heeft er wel mee te maken. Het tonen van de ziel of van betekenis is niet alleen het werk van de kunstenaar. De beschouwer moet het zien, en speelt hier ook zijn rol.
Deze interactie intrigeert Raymond Huisman en is altijd deelonderwerp van zijn kunst. Hoe komt het dat wij gewoonlijk zo gemakkelijk ruimte zien op een plat vlak? Dat we soms een ziel vermoeden, een aanwezigheid ervaren in een beeld? www.raymondhuisman